Intro

Managementprincipe 8

Stem waar mogelijk voorzieningen af op persoonlijke noden en wensen

Een levensbeschouwelijke overtuiging uit zich in religieuze praktijken of handelingen, maar ook uiterlijke symbolen zoals een kruisje, keppeltje of hoofddoek. Het is goed mogelijk dat er hierover vragen, noden of wensen zijn bij werkgevers en werknemers.

Naar vragen luisteren
Als werkgever ben je in principe niet verplicht om een uitzondering of aanpassing te voorzien omwille van iemands persoonlijke noden. Maar het maakt je organisatie wél inclusiever. Ga hierover in gesprek met de personen in kwestie en toon waardering en erkenning, ongeacht je beslissing.

Denk aan de volledige organisatie
Houd bij je zoektocht naar een oplossing zeker rekening met álle werknemers en hun behoeften. Zoek een oplossing die voordelig is voor de hele organisatie in plaats van enkel voor een specifieke groep.

Ga de dialoog aan
Wees ook voorbereid op heel concrete vragen én eventuele weerstand wanneer je de oplossing voorlegt aan de volledige groep. Zorg ervoor dat de dialoog zich afspeelt op het niveau van de waarden bij eventuele weerstand.

Tips

Tips
Tips om je voorzieningen af te stemmen op persoonlijke noden

  • Richt een ruimte voor álle stille activiteiten in op de werkplaats.
  • Voorzie een mogelijkheid tot wassen en/of douchen op het werk.
  • Voorzie een ingrediëntenlijst en/of bied verschillende gerechten en dranken aan wanneer er een drink, lunch of diner is of wanneer een cadeau wordt gegeven.
  • Geef in je bedrijfsreglement duidelijk aan of levensbeschouwelijke kentekens al dan niet zijn toegelaten op de werkvloer.
    Let op: enkel in specifieke gevallen mogen religieuze of filosofische symbolen op de werkvloer verboden of net geëist worden. Meer info vind je op de website van Unia.

Meer tips?
Download de resultaten in printvorm.

Download

Praktijkvoorbeeld

Groep Roefs
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld

Roefs Group is bewust voortrekker van diversiteit

“We stemmen ons voeding- en drankenaanbod zo veel mogelijk af op de persoonlijke noden en wensen van onze medewerkers. We voorzien bijvoorbeeld een aparte bakplaat voor halalvlees, een ruim aanbod aan zowel alcoholische als non-alcoholische dranken, e.d. Zo proberen we in kleine dingen iets terug te doen voor het vele dat wij van onze mensen verwachten.”

Weinig inspanning, grote impact

“Dergelijke aanpassingen zijn eenvoudig te implementeren, maar hebben een grote invloed op de werksfeer en de samenhang. Iedereen kan samen vieren en voelt zich hier welkom, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, of levensbeschouwelijke overtuiging. Het wederzijdse respect op de werkvloer is duidelijk merkbaar.”

Expert

Aan het woord

Marco Van Haegenborgh

Diensthoofd Lokaal (NL) bij Unia

Marco Van Haegenborgh

De dienst Lokaal bestaat uit vijf regionale contactpunten in Vlaanderen. Het is hun taak om dicht bij de burgers te staan zodat die Unia kunnen aanspreken. En tegelijk staan ze dicht bij de lokale actoren (o.a. steden en gemeenten) om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen.

Volgens deze expert zijn twee zaken van groot belang bij het managen van levensbeschouwelijke diversiteit op de werkvloer: op zoek gaan naar de grootste gemene deler en dialoog.

Vermijd polarisatie
“Krijg je een specifieke vraag over een aanpassing omwille van een religieuze praktijk? Dan is het belangrijk om een oplossing te zoeken die ten goede komt aan iedereen, en niet enkel aan de persoon die de vraag stelde. Schuif dus niet één groep naar voren in de oplossing want dat brengt vaak wrevel met zich mee. Voorkom polariserende situaties met een ‘winnaar’ en een ‘verliezer’.

Dialoog rond dit thema is trouwens enorm belangrijk, zeker binnen kmo’s, omdat deze vaak geen vakbonden hebben, noch werk -of stuurgroepen.”

Bekijk het volledige interview

Tools

Tools om een veilige werkomgeving mogelijk te maken

Deze vrij raadpleegbare, online tools helpen het huidige niveau van je organisatie op vlak van diversiteit en/of inclusie te bepalen:

Garandeer inclusieve praktijken

Maak taken, uurroosters en vakantieregelingen zo persoonsgericht mogelijk

Garandeer inclusieve praktijken

Maak taken, uurroosters en vakantieregelingen zo persoonsgericht mogelijk