Intro

Managementprincipe 6

Creëer draagvlak

Het bewerkstelligen van inclusie ontstaat niet alleen van bovenaf in een organisatie, maar wordt gezamenlijk gecreëerd. Het is echter de taak van de leidinggevende om ervoor te zorgen dat er een breed draagvlak en dus een brede acceptatie is op de werkvloer.

Draagvlak creëren?
Dat betekent bij iedereen binnen de organisatie ondersteuning of bereidheid verwerven voor een plan of beslissing. Door dit te doen, verkrijg je als leidinggevende intrinsieke motivatie en betrokkenheid van al je medewerkers.

Tips

Tips
Tips om draagvlak te creëren

  • Betrek medewerkers bij zaken die verband (kunnen) houden met inclusie en het managen van levensbeschouwelijke diversiteit.
  • Informeer medewerkers via diverse kanalen en vertel over de concrete doelen en acties in verband met dit thema.
  • Werk een communicatieplan uit met betrekking tot je inclusieplannen.

Nog meer tips?
Bekijk onze webinar.

Webinar

Expert

Aan het woord

Hakim Benichou

Consultant inclusieve arbeidsorganisatie en CEO van Teamspeler

Volgens deze expert is het creëren van draagvlak voor eender welk vraagstuk belangrijk. Waarom? Een beslissing waar iedereen achter staat, leidt tot een betere implementatie van deze beslissing. Tegelijk mag draagvlak creëren geen rem zijn op de verandering waarvoor gekozen is. Het gedrag en de cultuur van organisaties veranderen pas door nieuwe dingen te doen. Niet door er eindeloos over te praten.

“Het is enorm belangrijk om eerst heel helder en scherp te krijgen waarvoor je als leidinggevende of organisatie draagvlak wil creëren. Ga eerst na of je een coherent verhaal kan vertellen, dat je kan uitdragen naar anderen toe, en waar je zelf 100 % achterstaat.”

Communiceer open over de grenzen
“Bij het creëren van een draagvlak is het belangrijk om aan te geven waar de grenzen liggen. Als je bijvoorbeeld als organisatie beslist om geen levensbeschouwelijke kentekens toe te laten op de werkvloer is dat een duidelijke grens die je bepaalt. Dat verbod moet je als werkgever objectief en redelijk rechtvaardigen. Stem daarnaast je hr-beleid, maar ook je waarde toevoegende activiteiten, e.d. af op al de levensbeschouwelijke zaken waar je draagvlak voor wil creëren en vermijd discrepanties.”

Bekijk het volledige interview

Tools

Tools om een veilige werkomgeving mogelijk te maken

Deze vrij raadpleegbare, online tools helpen het huidige niveau van je organisatie op vlak van diversiteit en/of inclusie te bepalen:

Schep een veilige werkomgeving

Bevorder inclusief denken én doen

Schep een veilige werkomgeving

Bevorder inclusief denken én doen