Intro

Managementprincipe 5

Schep een veilige werkomgeving

Een plek waar iedereen zich erkend en gewaardeerd voelt, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, geloof, fysieke toestand. Een plek waar actief wordt ingezet op het terugdringen van bewuste en onbedoelde uitsluiting en drempels. Dat is een veilige werkomgeving. Als leidinggevende speel je hierin een cruciale rol.

Tips

Tips
Tips om een veilige werkomgeving te creëren

  • Pols naar medewerkers hun persoonlijke ervaringen en inzichten, ook in het kader van hun levensbeschouwing
  • Pik in op zaken die opvallen en verband (kunnen) houden met levensbeschouwing
  • Vermijd stereotypering: stel niet steeds dezelfde vragen aan dezelfde mensen
  • Wees alert voor het fenomeen covering: het verbergen van bepaalde aspecten om niet te verschillend over te komen
  • Creëer ruimte voor de stem van de minderheid. Het is niet de bedoeling en zelfs niet haalbaar dat iederéén het met alles eens is.

Graag nog meer tips?
Download de verzamelde inzichten over inclusief leiderschap in printvorm.

Download

Expert

Aan het woord

Fanny Matheusen

Expert in deep democracy en oprichter van Hummus

Fanny Matheusen

Volgens deze expert hebben leidinggevenden een absolute voorbeeldfunctie als het gaat om de realisatie van een veilige werkomgeving: een plek waar alle medewerkers spanningen durven benoemen en meningsverschillen aankaarten binnen de gekende structuren van de organisatie.

“Veel managers en leidinggevenden durven vaak een bepaald gesprek niet aangaan omdat ze schrik hebben om te falen. Maar jezelf aan anderen durven te laten zien, met andere woorden, laten zien waar je verschillend in bent, maakt ook dat andere mensen zich durven laten zien. Wat dan weer bijdraagt tot een groter gevoel van veiligheid op de werkvloer.

Niet oordelen, wel meningen appreciëren
“Als er een verschil naar bovenkomt in gesprekken, parkeer dat verschil niet bij één iemand maar zie deze verschillende stem als een deel van wat er collectief besproken moet worden. Kijk of die stem ook bij anderen leeft. Oordeel ook niet tijdens gesprekken. Merk zaken op en bekijk hoe je ermee kan omgaan als organisatie.”

Ontdek het volledige interview

Tools

Tools om een veilige werkomgeving mogelijk te maken

Deze vrij raadpleegbare, online tools helpen het huidige niveau van je organisatie op vlak van diversiteit en/of inclusie te bepalen:

Zet in op inclusief leiderschap

Creëer draagvlak

Zet in op inclusief leiderschap

Creëer draagvlak