Intro

Managementprincipe 7

Bevorder inclusief denken én doen

Inclusief denken en doen gaat uit van de erkenning van wat mensen met elkaar delen (= erkende gelijkheid) enerzijds. En van de erkenning van waar groepen mensen en individuele personen van elkaar verschillen (= erkende verscheidenheid) anderzijds. Het is die balans die de leidinggevende dus voortdurend moet bewaken.

Tips

Tips
Tips om inclusief te denken en doen

  • Heb oog voor de verschillen die elkaar aanvullen (bv. talenkennis) en overeenkomsten die elkaar versterken (bv. dezelfde technische skills).
  • Toon zelf het goede voorbeeld in gedrag door naar anderen belangstelling en betrokkenheid te tonen en door zelfkritisch te zijn als het gaat over je eigen gedrag.
  • Reageer onmiddellijk op uitsluitend gedrag door medewerkers.

Nog meer tips?
Bekijk onze webinar.

Webinar

Expert

Aan het woord

Katherina Swings

HR-strategist en oprichter van CO-WINGS

Volgens deze expert moet het beleid omtrent openstaande vacatures en het bereiken en betrekken van het aanwezige talent op de arbeidsmarkt, verankerd zijn in diversiteit en inclusie. Als leider moet je dus inclusief denken bevorderen.

“Maak er geen wij-zij verhaal van. Inclusieve maatregelen zijn er voor iedereen. Zie ze als een win-win voor iedereen. Een stille ruimte is bijvoorbeeld nuttig om te bidden én om een prikkelvrij moment te nemen of borstvoeding te geven. Stel ze dus voor iedereen ter beschikking.”

Focus op de gelijkenissen
“Er wordt te vaak gefocust op de verschillen, terwijl elk individu, los van zijn of haar geslacht, leeftijd, huidskleur of religieuze overtuiging heel veel gemeenschappelijke waarden zoals solidariteit, respect, samenwerking, … deelt met anderen.”

Bekijk het volledige interview

Tools

Tools om een veilige werkomgeving mogelijk te maken

Deze vrij raadpleegbare, online tools helpen het huidige niveau van je organisatie op vlak van diversiteit en/of inclusie te bepalen:

Creëer draagvlak

Garandeer inclusieve praktijken

Creëer draagvlak

Garandeer inclusieve praktijken