Meer diversiteit op de werkvloer en een inclusievere werkomgeving creëren?

Steeds meer organisaties streven naar meer diversiteit op de werkvloer en een inclusievere werkomgeving. Waarom? Een diverse groep van medewerkers efficiënt managen, is van cruciaal belang voor elke succesvolle organisatie. Bovendien vormt het een inherent onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook in kmo’s.

Maak gebruik van onze 10 managementprincipes

Wil je als kmo een inclusieve werkomgeving creëren waar voldoende ruimte is voor levensbeschouwelijke diversiteit? Dit vergt concrete inspanningen en doelgerichte acties. Het onderzoekscentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool helpt je graag op weg met 10 managementprincipes, inclusief concrete tips, praktijkvoorbeelden en adviezen van experts.

Deze inzichten zijn onderverdeeld in 3 pijlers:

Inclusieve organisaties

Kies zelf hoe jij wil bijleren over diversiteit op de werkvloer en een inclusieve werkomgeving:

Bekijk deze websiteDownload in printvormBekijk de webinar

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

De managementprincipes en tips om meer diversiteit op de werkvloer te garanderen kwamen tot stand na uitgebreide research. Dit bestond onder meer uit diverse interviews bij werkgevers, leidinggevenden, hr-verantwoordelijken en medewerkers van Vlaamse kmo’s. Ook voerden we groepsgesprekken met kmo-ondernemers van verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen.

Resultaat? Een reeks concrete en werkbare handvaten om de diversiteit aan levensvisies bij werknemers succesvol te managen. Het levert zowel kmo-werkgevers als leidinggevenden en hr verantwoordelijken ongetwijfeld interessante inzichten op.