Intro

Managementprincipe 1

Maak inclusief werken meetbaar en monitor

Meet de inclusie
Houdt je organisatie écht rekening met verschillen tussen werknemers? Je wilt namelijk weten in welke mate je kmo als inclusief wordt ervaren. Zo krijg je inzicht in waar je nu staat en waar je naartoe wil. Bepaal eerst en vooral wat je precies wilt meten en dan hoe je dit gaat meten.

Monitor de inclusie
De volgende essentiële stap is de voortdurende monitoring van die inclusie. Want een werkvloer is altijd in beweging. Aanpassingen zijn bijgevolg geregeld nodig. Blijf dus nagaan of medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Zo weet je wat werkt en wat beter kan.

Stuur bij waar nodig
Je kent de werkpunten? Dan kan je aan de slag: bestaande initiatieven verfijnen, gerichte acties opzetten die bijdragen aan een inclusievere werkomgeving, enzoverder.

Tips

Tips
Tips om inclusie te meten en monitoren

  • Voer een inclusiescan uit om in kaart te brengen hoe je als kmo scoort.
  • Stuur regelmatig (bv. jaarlijks) tevredenheidsenquêtes uit en ga dieper op het thema inclusie in tijdens functionerings- en exitgesprekken.
  • Monitor in eerste instantie op het niveau van praktijken, niet op diversiteitskenmerken.

Meer tips?
Download de verzamelde inzichten over inclusie op basis van het onderzoek in printvorm.

Download

Expert

Aan het woord

SANA SELLAMI

Expert strategie, diversiteit en inclusie bij Untitled Workers Club

Dr. Sana Sellami bouwde expertise op binnen het domein diversiteit en inclusie, waarbij inclusieve organisatiecultuur en communicatie belangrijke topics zijn.

Haar advies? Ga na hoe je als organisatie scoort op het vlak van inclusie en de omgang met levensbeschouwelijke diversiteit op de werkvloer. Zo weet je als manager waar je nu al staat als kmo en welke stappen je nog moet zetten.

Bevragingen bij je medewerkers
“Inclusie monitor je niet door het aantal medewerkers met een andere achtergrond te tellen. Wel door op regelmatige tijdstippen een bevraging te doen bij je medewerkers. De volgende zaken komen daarbij best aan bod:

  • Hoe voel je je op de werkvloer?
  • Kan je jezelf zijn tijdens de werkuren?
  • Heb je het gevoel dat je erbij hoort?
  • Vind je dat je erkend wordt?
  • Wat is er goed en wat mis je?

Je wilt een duidelijk beeld krijgen van hun perceptie van dit thema om zo gericht acties op te zetten. Pols er trouwens ook naar in de exitfase.

Maak daarnaast komaf met het negatief beladen gevoel rond levensbeschouwelijke vraagstukken. Vragen als ‘Mag ik gaan bidden?’ of ‘Mag ik gaan roken?’ peilen beide eenvoudigweg naar een onderbreking van het werk.”

Ontdek het volledige interview

Tools

Tools om inclusie- en diversiteitsscans uit te voeren

Deze vrij raadpleegbare, online tools helpen het huidige niveau van je organisatie op vlak van diversiteit en/of inclusie te bepalen:

Creëer een inclusief klimaat

Rekruteer, selecteer en onthaal inclusief

Creëer een inclusief klimaat

Rekruteer, selecteer en onthaal inclusief