Intro

Managementprincipe 9

Maak taken, uurroosters en vakantieregelingen zo persoonsgericht mogelijk

Sommige religieuze praktijken lijken in eerste instantie moeilijk inpasbaar in de werkomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een vastenperiode of religieuze feestdagen met variabele datum. Ze geven aanleiding tot vragen rond aanpassingen van werktaken, uurroosters of vakantieregelingen.

Toch is het van belang ook dit soort vragen te onderzoeken. Voor een succesvolle implementatie van de oplossing hebben best zoveel mogelijk medewerkers van de kmo er baat bij.

Tips

Tips
Tips om dit op inclusieve wijze aan te pakken

  • Ga na of een aanpassing van het takenpakket voor een bepaalde periode mogelijk is, voor medewerkers met een bepaalde levensbeschouwing én mensen met een functiebeperking, een topsporthobby, een pasgeboren baby, …
  • Bekijk onder welke voorwaarden een aanpassing van het werkschema voor een bepaalde periode haalbaar is.
  • Bespreek verlofwensen zo spoedig mogelijk.

Meer tips?
Download de resultaten in printvorm of bekijk onze webinar.

DownloadWebinar

Expert

Aan het woord

Houssein Boukhriss

Trainer en consultant op het vlak van diversiteitsmanagement en interculturele communicatie bij Trace BV.

Als het gaat over aanpassingen van werkschema’s, taken en vakantieregelingen is het volgens deze expert belangrijk dat er voldoende aandacht uitgaat naar zowel de gevolgen voor anderen als de gevolgen op lange termijn.

“Let vooral op dat je uit respect voor een specifieke groep anderen niet (onbewust en onbedoeld) gaat discrimineren. Diversiteitsmanagement gaat over grenzen verleggen, maar ook over grenzen duidelijk stellen.”

Sta stil bij de gevolgen
“Goede bedoelingen voor de ene groep veroorzaken soms het tegenovergestelde voor anderen op de werkvloer. Wat in een beginfase misschien goed werkbaar is, heeft mogelijk een impact op de goede verstandhouding en samenwerking. Neem dus doordachte beslissingen. Het is onmogelijk om puur uit respect voor verschil op élk moment op élke wens in te gaan. Komt het gemeenschappelijke belang in gedrang door persoonlijk belang? Dan mag je een grens stellen. Het respect moet wederzijds zijn.”

Bekijk het volledige interview

Tools

Tools om een veilige werkomgeving mogelijk te maken

Deze vrij raadpleegbare, online tools helpen het huidige niveau van je organisatie op vlak van diversiteit en/of inclusie te bepalen:

Stem waar mogelijk voorzieningen af op persoonlijke noden en wensen

Stimuleer verbondenheid op en naast de werkvloer

Stem waar mogelijk voorzieningen af op persoonlijke noden en wensen

Stimuleer verbondenheid op en naast de werkvloer