Intro

Managementprincipe 2

Rekruteer, selecteer en onthaal inclusief

Inclusief rekruteren, selecteren en onthalen zijn cruciale onderdelen van een inclusieve werkomgeving. Helaas zijn bestaande rekruterings- en selectieprocedures vaak niet erg inclusief.

Al te vaak trekken organisaties nieuwe medewerkers aan waarvan de achtergrond en kenmerken overeenstemmen met het profiel van het huidige personeel. Dit gebeurt meestal door al dan niet bewuste vooroordelen van rekruteerders en werkgevers.

Hoe je dan wél inclusief werft en selecteert?

 • Pas je rekrutering- en selectieprocedure aan om een diverser personeel aan te trekken.
 • Werk aan bewustwording van persoonlijke vooroordelen.
 • Ontwikkel een breder referentiekader.
 • Communiceer open over de procedure en de keuze voor een bepaald profiel.

Schenk daarnaast ook aandacht aan een warm onthaal en goede onboarding. Voelen nieuwe medewerkers zich welkom? Vinden ze hun weg? Is er iemand waar ze vragen aan kunnen stellen? Zijn ze op de hoogte van het diversiteits- en inclusiebeleid en de acties die daarin kaderen?

Tips

Tips
Tips voor een inclusieve rekrutering, selectie en onboarding

 • Focus in vacatureteksten enkel op essentiële functievereisten als competenties en ervaring.
 • Voeg aan vacatures eventueel een diversiteitsclausule toe.
 • Screen de beelden bij een vacaturebericht en toon (indien het geval) jullie aandacht voor levensbeschouwelijke diversiteit.
 • Kijk verder dan de klassieke rekruteringskanalen en breid je netwerken uit.
 • Selecteer een diverse sollicitatiecommissie.
 • Voorzie een heldere en snelle terugkoppeling, ook voor niet-geselecteerde kandidaten.
 • Stel tijdens het sollicitatiegesprek geen vragen over religie of religieuze symbolen.
 • Vermeld tijdens het onthaal van nieuwe medewerkers hoe je aan een inclusievere werkomgeving werkt.
 • Zorg dat nieuwelingen bij iemand terechtkunnen met vragen over inclusie en levensbeschouwelijke noden.

Meer tips?
Download de resultaten van het onderzoek in printvorm.

Download

Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld

Almasy zet ten volle in op een divers personeelsbestand

“We vermelden in al onze vacatures dat we een diverse organisatie zijn. Dat we openstaan voor iedereen. Zo verlaag je de drempel voor vele kandidaten en vergroot je je sollicitatiepool. We maken ook van in het begin duidelijk dat we streven naar een inclusieve werkvloer. Alles is bespreekbaar en diversiteit beschouwen we als een competentie.”

Inclusie is niet het één OF het ander

“Focus niet op de verschillen, maar overtuig anderen door de vele voordelen te benadrukken die de verschillen met zich meebrengen. Want dat maakt het makkelijker voor iedereen om ze te accepteren.”

Tools

Tools om inclusief te rekruteren, selecteren en onthalen

Maak inclusief werken meetbaar en monitor

Doe aan authentieke inclusieve communicatie

Maak inclusief werken meetbaar en monitor

Doe aan authentieke inclusieve communicatie